Fredag 21, 2021

 A bit of laundry to first wash out from the dying yesterday and second to wash the curtains. Intended to sand the rods too but that never happened. Mick made Kumquat squash (and picked Kumquats and took the frozen ones too). Intended to do lamb in the pressure cooker but that never happened.Had a nice pasta, mushroom, basil lunch with a show from the computer and then time to fill the water tank. That did happen after a long timel. The hose was empty. How did it leak? So after a while we got it going finally. The on to the above chores and on to the ongoing weeding in patch 1. Rain was expected but never came. Maybe tomorrow? The ground is fatigued with water but parts that stick up are drying. Had to water the sowed parts again. Freed the Elephant garlic and three of the Artichokes. Just one of those days when plans don’t work out.

Lite tvätt för att först tvätta ut från färgandet igår och andra för att tvätta gardinerna. Tänkte också slipa gardinstängerna som är av trä men det hände aldrig. Mick gjorde Kumquat squash (och plockade Kumquats och tog också de frysta). Tänkte göra lamm i tryckkokaren men det hände aldrig. Hade en fin pasta, svamp, basilika lunch med en show från datorn och sedan dags att fylla vattentanken. Det hände efter en lång tid. Slangen var tom. Hur läckte det? Så efter ett tag kom vi äntligen igång.Vidare med ovanstående sysslor och vidare till den pågående ogräsrensningen i lapp 1. Regn förväntades men kom aldrig. Kanske imorgon? Marken är trött av vatten men delar som sticker upp torkar. Måste vattna de sådda delarna igen. Befriade elefant vitlök och tre av kronärtskockorna. Bara en av de dagar då planerna inte fungerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *