Beautiful day without rain. Jen had a bad night and took a nap in the afternoon. Shelled some macadamias from the outer cover and put in a new box.

Fixed the garden shed inside so it is easy to reach all the tools. Very nice. And a picture of Mick’s greed robe. 

Vacker dag utan regn. Jen hade en dålig natt och tog en tupplur på eftermiddagen. Skalade några makadamier från ytterkåpan och lade i en ny låda.

Fixade trädgårdshuset inuti så att det är lätt att nå alla verktyg. Mycket trevligt. Och en bild av Micks gröna badrock.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *