20210724 Saturday.

Laundry, dishes, washed the lemons, hung laundry – windy and chilly outside, split wood and removed nails and screws from some of the wood too, tried to arrange a walk way to back of the wood shed and arrange the wood in piles according to how dry the wood is, shower, lunch = waffles,  lazytime = teatime, grogtime (Saturday) popcorn aso. Din = fish sandwich.

Tvätt, disk, tvättade citroner, hängde tvätt – blåsigt och kyligt ute, klöv ved och tog bort spikar och skruvar från en del av träet, försökte ordna en gångväg till baksidan av främre vedhögen och ordna träet i högar hur torrt träet är, dusch, lunch = våfflor, lazytime = teatime, grogtime (lördag) popcorn också. Din = fisksmörgås.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *