20210725 Sunday.

Windy as hell. Woke up to el-outage. Stinky wood last night and this morning. Hung around not getting much done. No electricity, no internet even Telstra gave up on us. Got the generator going to save the stuff in the fridge. We are almost at the time to go shopping so the new Freezer and little fridge freezer were half empty and we could stuff everything in the fridge freezer. Grated the lemon peel and squeezed them into juice and bottled. The lemons were very ripe so maybe they will not keep as long as they did last year. Froze the lemon peel. Did dishes. The wind died down toward late afternoon. Ben and Jay went by and stopped for a yarn. Ben had just aquired a ute that had run into the ditch and broken between tray and cabin – good for spare parts. Telstra on again. Now just waiting for the electricity. They are not saying when but then it is Sunday. Made the lemon curd. Now to do something with the grapefruits – thinking marmalade tomorrow. 

Söndag. Blåsigt som helvete. Vaknade till elavbrott. Stinkande ved igår kväll och i morse. Hängde omkring och blev inte mycket gjort. Ingen el, inget internet även Telstra gav upp på oss. Fick igång generatorn och för att spara maten i kylen. Vi är nästan på gång att shoppa så den nya frysen och den lilla kylskåpsfrysen var halvtomma och vi kunde fylla allt i kylfrysen. Rivade citronskal och pressade dem i juice och flaskade. Citronerna var väldigt mogna så att de kanske inte kommer att hålla så länge som de gjorde förra året. Frysta citronskal. Gjorde rätter. Vinden mojnade mot sen eftermiddag. Ben och Jay åkte förbi och stannade för ett snack. Ben hade precis fått en ute som hade kört i diket och brutit av mellan lastflak och hytt – bra för reservdelar. Telstra på igen. Nu väntar bara på elen. De säger inte när men då är det söndag. Gjorde citroncurden /citronsmörsmet. Nu för att göra något med grapefrukten – tänkande marmelad imorgon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *