More kitchen work

Flyttar allting
Litet trångt kök nu
Gäller att hitta det man beöver – can we find what we need?
Originalvägg och bortre fibrovägg – original wall and in the back new fibro wall
Sand & putty – slipat och spacklat
Grundat – primed
En del färdigt – this part done. Time for flooring so we can put back the shelves and stove.

We have done a bit of the floor allready. It is a vinyl floor you sort of click on. Scrub and clean out the interstices. So we did that and started walking on it and decided we need an isolating mat so in to Bunnings and buy one. Undo the floor and on with the isolating mat. Perfect. Two more rows and we can put back the stove and shelves and the cabinet. But at the same time we are oil varnishing the shelves. This out in the garage and they must dry 16 hrs between layers which are recommended 3. And of course garden work in between.

Vi har gjort lite av golvet redan. Det är ett vinylgolv man liksom klickar på. Skrubba och rensa ur springorna. Så vi gjorde det och började gå på den och bestämde oss för att vi behöver en matta så in till Bunnings och köp en. Lossa golvet och på med isoleringsmattan. Perfekt. Två rader till så kan vi sätta tillbaka spisen och hyllorna och skåpet. Men samtidigt oljelackerar vi hyllorna. Detta ute i garaget och de ska torka 16 timmar mellan lagren vilket rekommenderas 3 st. Och självklart trädgårdsarbete däremellan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *