Waste not want not – Inget slöseri (Sw Eng mix)

Here are the composts. 1 through 4.

Since we had visits from most surely a Bandicoot who actually mainly searches for maggots, grubs and worms but at the same time spreads our kitchen green waste we decided to put up a fence around our working compost no 1. No 2 which Jen went through with a fine tooth comb is ready to be metered out on the trees and a lot have been allotted to the patches. So in no 1 we put kitchen greens, some leaves from no 3, some ashes/wood coal from no 2 (there is it´s own pile there) and dry grass from anywhere. Lastly we layer it with compost from no 2 so the grass will not fly away. Perfect layering. If we have cow manure we will use that too. No 4 is still resting and mulling but is pretty much ready to go through and be added to no 2. When that is done we will put no 1 to rest and start over with no 4.

DSC00560

Här är komposterna. Nr. 1 till 4.

Eftersom vi har besök från förmodligen en Bandicoot (punggrävling), som faktiskt främst söker efter larver och maskar men samtidigt sparkar omkring vårt köksavfall beslutade vi att sätta upp ett staket runt vår arbetskompost nr 1. Nr. 2 som Jen gick igenom med en finkammen är redo att portioneras ut på träden och en hel del har tilldelats grönsakslanden. Så i kompost 1 varvar vi köksavfall, blad från kompost nr 3, torrt gräs från någonstans, aska / träkol från nr 2 (det finns det är egen hög där). Slutligen ett lager med kompost från nr 2 så att gräset inte kommer att flyga iväg. Perfekt skiktning. Nr 4 är fortfarande i vila men är ganska redo att gås igenom och läggas till nr 2. När det är gjort kommer vi att lägga nr 1 till vila och börja om med nr 4 som arbetskompost.

DSC00559

 

So waste not want not.

When we moved into the house soil from the hillside had washed down and covered the posts that the house stands on and under it were a lot of stuff. A LOT of stuff. So we (Mick) dug out around the top part of the ground by the house for light and to free for winds to sweep through and dry out the ground and the house from underneath. Then we took Atlas and pulled two bridge beams to behind the citrus grove and laid out as a storage area. We cleared out from under the house and kept what we thought could come in handy one day. We put that on the beams and threw the rest which actually was not much. Now it is building up under the house again and we need to use the storage area more but BUT it is sadly neglected. So we have to dig it out again. (Believe it or not but we found an old trash pile just by it. Mainly building debris this time.) This time we shall also arrange for a better path back there so we can get at the limes, grapefruit and kumquats easier.

DSC00558

Ditt skräp är min skatt – hmmm.

När vi flyttade in i huset hade jord från backen spolats ner och täckte de pålar som huset står på och under huset fanns en hel del saker. Mycket grejer. Så vi (Mick) grävde ut runt den övre delen av marken vid huset för ljus och för att frigöra för vindar att svepa igenom och torka ut hus och mark underifrån. Sedan tog vi Atlas och drog två brobalkar till bakom citrus unden och avsåg som ett lagringsutrymme. Vi rensade ut från under huset och behöll vad vi trodde skulle komma till handa en dag. Vi satte det på balkarna och kastade resten som faktiskt var inte mycket. Nu börjar det att bli mycket under huset igen och vi måste använda lagringsutrymmet men men det är tyvärr försummat. Så vi måste gräva ut det igen. (Tro det eller ej, men vi hittade en gammal sophög alldeles intill vårt fina försummade lagringsställe. Främst byggnadsavfall den här gången.) Den här gången ska vi också ordna en bättre väg där bakom så att vi kan komma åt att plocka lime, grapefrukt och kumquats lättare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *