Oh well

I see I’ve already put out the other room. Well well.

So back to life. I’ve got a knee pain probably some inflammation or tear in one of the ligaments. So been sitting a couple of days but that’s ok since we now have some rains coming in. Mick runs in and out and does this chore or that. Split some wood, got soil and packed around the sceptic area aso.

Our old turkey that lives down by the creek near the crossing is widening his circles and made it almost to our patches. May have to cover them soon.

So next on the agenda is fixing up patch 1 which we have had covered most of the time and will in the future but with shorter stakes so we can reach the netting easier.

Very much planning a chook house too now. But also a lot of sewing coming up. Needing curtains in the study.

Jag förstår att jag redan har lagt ut om det andra rummet redan.

Så tillbaka till livet. Jag har smärta i knäet, antagligen lite inflammation eller trasigt i ett av ligamenten. Så har jag suttit ett par dagar men det är ok eftersom vi nu har några regn som kommer in. Mick springer in och ut och gör det här det ena med det andra. Hugger lite trä, hämtar jord och packade runt i avloppsområdet mm.

Vår gamla kalkon som bor nere vid bäcken nära korsningen vidgar sina cirklar och gjorde det nästan till våra grönsaker. Måste täcka dem snart.

Så nästa på agendan är att fixa patch 1 som vi har täckt för det mesta och kommer att göra i framtiden också men med kortare stakar så att vi lättare kan nå nätet at justera vid behov.

Mycket planerar ett höns-hus också nu. Men också mycket sömnad kommer upp. Behöver gardiner i studion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *